Kunstatelier Smeyers

Kunstatelier en Woning Smeyers in Linden als onderwerp van stabiliteitsstudie door ingenieursbureau Lisst

Deze privéwoning in Linden werd verbouwd en uitgebreid met een kunstenaarsatelier. Woning en atelier werden met elkaar verbonden via een interne passerelle met toegangen voor- en achteraan die het atelier toegankelijk maken zonder private ruimtes te betreden.

Dankzij een 3D-model van het volledige gebouw konden we het ontwerp van ćzaar architecten (vroeger A33 architecten) met een minimale bouwkost en beperkte impact van de structuur op de architectuur optimaliseren.

© Fotografie Serge Anton (La Libre Belgique)