Diensten

Stabiliteitsstudies

Al sinds 1996 bedenkt LISST als onafhankelijk adviesbureau structurele oplossingen voor nieuwbouwprojecten en renovaties. We begeleiden ieder project vanaf het voorontwerp tot op de werf. Daarbij zoeken we steeds naar een passend evenwicht tussen duurzaamheid, flexibiliteit, budget, uitvoeringstermijnen en methoden.

In iedere fase van het bouwproces optimaliseren we de structuur met economische en vaak innovatieve oplossingen. Op deze manier worden ook uitdagende ontwerpen haalbaar. LISST streeft steevast naar een budgetvriendelijk alternatief met een minimale impact op de architecturale verschijningsvorm.

Projectervaring:

  • Verbouwing en nieuwbouw van woningen
  • Nieuwbouw van rusthuizen, sociale woningen en appartementen
  • Nieuwbouw van winkels en kantoren
  • Herbestemming van oude gebouwen
  • Tussenkomst als expert bij schadegevallen

EPB-verslaggeving

LISST begeleidt jouw bouwproject zodat jouw woning aan alle energetische eisen voldoet. Doorheen het hele bouwproces zoeken we naar de meest efficiënte oplossingen om het gebouw energiezuinig te maken.

Samen bekijken we wat de beste combinatie is voor jouw project, zowel op het gebied van isolatie, luchtdichtheid en ventilatie als bij de keuze van installaties. We bewaken altijd het evenwicht tussen architectuur, energiezuinig bouwen en het financiële plaatje.

Projectervaring:

  • Verbouwing en nieuwbouw van woningen, sociale woningen en appartementen
  • Nieuwbouw van rusthuizen, winkels en kantoren

Ventilatieverslaggeving en debietmetingen

Als studiebureau brengt LISST voor de start van de werken de ventilatie in kaart. In de eerste plaats informeren we je over de impact van de ventilatiesystemen op het bouwconcept.

Daarnaast zoeken we steeds naar manieren om de kwaliteit van de installatie te optimaliseren. Zo analyseren we onder andere de debieten, energie, akoestiek, trillingen en de eventuele vochtregeling.

Luchtdichtheidsmetingen

LISST doet eveneens kwaliteitscontroles op de luchtdichtheid van jouw bouwproject. Voor elk advies betrek je ons best zo vroeg mogelijk. Zo kunnen we al vanaf de start uitzoeken wat in jouw specifiek project de aandachtspunten zijn en hoe we dit zo budgetvriendelijk en energiezuinig mogelijk kunnen aanpakken.

Op het gebied van luchtdichtheid kunnen we met tussentijdse metingen bijkomende info geven en bijsturen waar nodig. Zo vermijden we eventuele problemen al tijdens het bouwproces.

Infraroodthermografie

Dankzij infraroodthermografie kunnen we met een camera zoeken naar temperatuurverschillen. Het is een veilige en doeltreffende techniek om eventuele koudebruggen, luchtlekken of vochtproblemen op te sporen.

LISST gebruikt infraroodthermografie in het kader van energetische analyses bij bestaande gebouwen, maar ook om de werking van zonnepanelen te controleren of voor andere temperatuurgerelateerde onderzoeken.