De Pluim

Freinetschool De Pluim als onderwerp van stabiliteitsstudie door ingenieursbureau Lisst

Freinetschool De Pluim streeft ernaar om een toonaangevende basisschool te zijn waar kinderen vanaf 2,5 jaar zich kunnen ontwikkelen tot sterke jongeren van de toekomst met een creatieve en kritische geest.

In dat kader gaf GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap opdracht voor de nieuwbouw van 1 gebouw met 8 kleuterklassen, 12 klassen lagere school, 4 middenschoolklassen, administratie en ontmoetingsruimte.

Het gebouw is zo opgevat dat enkel de buitenmuren dragend zijn. Door met voorgespannen welfsels te werken, kon elk niveau vrij ingevuld worden met lichte niet-dragende wanden.

Enkel de kernen met trap en/of lift zijn ook in dragend metselwerk uitgevoerd.

De unieke luifel langs de achterzijde steunt op enkel stalen kolommen en is glijdend opgelegd op thermisch onderbroken consoles.

Dankzij 3D-modellering konden we het ontwerp van ćzaar architecten (vroeger A33 architecten) met een minimale bouwkost en beperkte impact van de structuur op de architectuur optimaliseren.

Dit project kwam tot stand in samenwerking met Bouwbedrijf Dethier.

© Fotografie Steven Massart