Engelenburcht

Herbestemming Sint-Angelaklooster in Tildonk (Engelenburcht) als onderwerp van stabiliteitsstudie door ingenieursbureau Lisst

In 2007 verlieten de laatste zusters het voormalige Sint-Angelaklooster, dat als beschermd monument vandaag nog steeds een belangrijk geschiedkundig element is in het Tildonkse dorpsbeeld. In opdracht van vzw Immo Kwaliteitsfonds en met de steun van provincie Vlaams-Brabant werd het voormalige klooster omgebouwd tot een sociale campus en een bedrijvencentrum voor sociale, toeristische en culturele organisaties.

De structurele ingrepen zijn telkens beperkt tot het absolute minimum met behoud van zo veel mogelijk bestaande structuurelementen. Voor de uitvoering werden er o.a. in situ proeven gedaan op bestaand metselwerk om de mogelijkheden van verankeringen te onderzoeken. Daarnaast deden we nacalculaties van bestaande houten vloeren en bekeken we verschillende opties om deze te versterken voor de nieuwe belastingen, brandveiligheid en comfort (trillingen en doorbuiging).