De Bel

Gebouw van Basisschool De Bel als project voor stabilisatiestudie van Lisst

In 2014 besliste GO! Basisschool De Bel om haar werking en infrastructuur uit te breiden. Die verruiming omvatte klaslokalen, een administratieve ruimte en een eetzaal voor 160 zitplaatsen.

Dankzij een 3D-model van het volledige gebouw konden we het ontwerp van ćzaar architecten (vroeger A33 architecten) met een minimale bouwkost en beperkte impact van de structuur op de architectuur optimaliseren.

Dit zijn de structurele uitdagingen die we tegenkwamen tijdens dit project:

  • Door de zwakke lagen in de ondergrond was een plaatfundering op palen noodzakelijk.
  • De gevels en de muur langs de gang zijn de dragende lijnen. De muren tussen de klassen zijn niet-dragend en kunnen later verwijderd of op een andere plaats komen. Deze structuur zorgt voor een grote flexibiliteit.
  • In de gevel langs de speelplaats zijn stalen kolommen voorzien in het ritme van het buitenschrijnwerk. De beperkte sectie van de kolommen maakte het mogelijk deze te integreren in de ramen.
  • Door het werken met voorgespannen predallen die in 2 richtingen dragen en een doorlopende plaat over 3 steunpunten, bleef de vloerdikte en doorbuiging van de plaat beperkt.